Rekonštrukcia a opláštenie objektov

Chladiace boxy pre mäsiareň - Jarovnice

Chladiace boxy pre mäsiareň - Jarovnice
Chladiace boxy pre mäsiareň - Jarovnice
Chladiace boxy pre mäsiareň - Jarovnice
Chladiace boxy pre mäsiareň - Jarovnice
Chladiace boxy pre mäsiareň - Jarovnice
Chladiace boxy pre mäsiareň - Jarovnice