Profesionálny prístup

 • Spoločnosť sa zaoberá:
 • projektovaním ( statika, výrobná-montážna dokumentácia ) objektov, technologických zariadení
 • výrobou a montážou oceľových konštrukcií
 • dodávkou a montážou opláštenia budov, technologických zariadení s:
              C kazetami
              Sendvičovými panelmi
 • výrobou a montážou kompletných technologických zariadení
 • vykonáva demontážne rekonštrukčne práce hál a priemyselných objektov
 • vykonáva izolácie striech hydrofóliou
 • výrobou kovového nábytku
Uvod

SME DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU NA MONTÁŽ SENDVIČOVÝCH PANELOV:

ruukki
Kingspan
ISOpan
Balex Metal

SME DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI K APLIKÁCII HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ

Fatrafol