Rekonštrukcia a opláštenie objektov

Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava

Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava
Rekonštrukcia haly - Badinotti Rožňava