Rekonštrukcia a opláštenie objektov

Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou

Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia skladu umelých hnojív - Tajba Moldava nad Bodvou