Rekonštrukcia a opláštenie objektov

Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa

Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa
Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa
Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa
Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa
Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa
Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa
Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa
Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa
Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa
Rekonštrukcia steny dielenskej haly - Tajba Čaňa